Яке обладнання необхідне для кабінету хімії?

  1431

  Процес реформування освітнього шкільного процесу в Україні передбачає впровадження інших, більш активних та дієвих форм взаємодії вчителя та учнів у межах традиційної системи. Для того, щоб перехід до нового формату був реалізований успішно, до оформлення кабінетів предметів природничо-математичного циклу, до якого відноситься хімія, стали висуватися більш суворі вимоги.

  Сучасне оформлення кабінетів хімії базується на комплектації як стандартними засобами навчання, так і новітніми, які дозволяють проводити інтерактивні, комп’ютеризовані заняття.

  Класичне обладнання кабінету хімії для проведення дослідів

  Вивчення хімії неможливе без виконання лабораторних, практичних робіт, в процесі виконання яких діти не лише отримують знання, а й переводять їх у практичне русло. Тому кожен кабінет хімії має мати необхідне для цього обладнання:

  • Набори хімічного посуду, що включають в себе різні за об’ємом, формою колби, склянки для зберігання речовин з кришками, пробірки, чашки випарювальні та Петрі, піпетки та інше;
  • Приладдя для демонстрацій та проведення робіт: штативи лабораторні з необхідними комплектуючими;
  • Друкована продукція: інструкції, картки з завданнями та необхідними підказками, роздатковий матеріал, наочність;
  • Хімічні реактиви.

  Повний перелік обладнання для кабінету хімії зазначений у затверджених Міністерством освіти та науки законодавчих актах.

  Інноваційне обладнання для кабінету хімії

  На уроках хімії вчитель часто оперує уявними поняттями, тому інколи дітям важко зрозуміти, що таке хімічна реакція, електронна конфігурація, атом тощо. Для роз’яснення використовуються моделі або демонстраційні друковані посібники у вигляді схем, малюнків. Комп’ютеризація кабінету хімії піднімає на вищий рівень навчальний процес, даючи можливість дітям зрозуміти складні поняття та процеси.

  За допомогою комп’ютера, мультимедійної дошки, проектора здійснювати:

  • Показ відеофрагментів та фільмів заданої тематики;
  • Побудову та розгляд комп’ютерних моделей;
  • Вивчення хімічних процесів.

  Це сприяє інтенсифікації процесів навчання та привчає учнів до необхідних в майбутньому технологій наукового пошуку з використанням систем візуалізації.

  Що ще необхідно у кабінеті хімії?

  Оформлення кабінету хімії часто стає справою керівництва школи, вчителей. Усі придбані засоби, матеріали, облаштування повинні відповідати нормам та мати певні супроводжуючі документи. Тому обладнання кабінету хімії слід вибирати на спеціалізованих ресурсах, де продукція відібрана згідно офіційного переліку та розташована для зручності вибору відповідно до класифікаційних груп.

  Крім вищезазначеного обладнання, у спеціалізованому магазині можна придбати продукцію:

  • Для створення постійних та змінних експозицій у кабінеті — таблиці з періодичною системою елементів, правилами техніки безпеки, інформацією про видатних вчених-хіміків тощо;
  • Для візуалізації основних понять — об’ємні моделі кристалічної решітки, набір для складання молекул з атомів.
  • Для практичних занять — комплекти для проведення дослідів та необхідні реактиви, прилади, цифрові вимірювальні комплекси та інше обладнання для проведення занять

  Повноцінне оформлення кабінету та можливість використання різноманітних засобів навчання у освітньому процесі сприятиме розвитку інтересу у дітей до дисципліни, кращому оволодінню нових навичок, умінь.  • інші новини