Вступникам з України ця держава гарантує безплатну вищу освiту

  113

  Завдяки програмi “Free students” студенти з України можуть навчатися в iнститутах Ружомбероцького католицького унiверситету в Словаччинi.
  Цьогорiч, зокрема, додалося три новi напрями — журналiстика, економiка та медичнi спецiальностi, а також з’явилася можливiсть навчатися в учнiв пiсля 9-го класу школи.
  “Основнi навчальнi площi мiстяться в мiстi Ружомберок, — каже  Душан Ковач, заступник декана католицького унiверситету. — Крiм  того, маємо економiчний iнститут у мiстi Попрад, педагогiчний у мiстi Левоча, який спецiалiзується на дошкiльнiй освiтi та спецiалiзованiй освiтi для дiтей-аутистiв i з проблемних сiмей”.
  Вступнi тестування та спiвбесiди на участь у програмi проводитимуть в Українi українською мовою. Всi учасники програми мають змогу пройти пiдготовчi та мовнi курси. А навчання українцям фiнансує уряд Словацької Республiки.
  “За пiльгове проживання студентовi з України доведеться платити  40 — 60 євро на мiсяць, — каже Роман Фрич, голова громадської органiзацiї “Словацько-українське культурно-освiтнє товариство”. — Обiд  у їдальнях унiверситету вартуватиме вiд 1 до 1,5 євро завдяки державнiй дотацiї. Найкращi студенти отримуватить стипендiю в рамках нацiональної стипендiальної програми”.


  • інші новини