Вчені з’ясували, скільки максимально може прожити людина

  104

  Біологи розробили тест, що дозволяє за аналізом крові визначити комплексний показник динамічного стану організму. З віком він знижується і досягає мінімуму до 120-150 років.

  Дослідники із Сингапуру та США прийшли до висновку, що максимальна теоретично можлива тривалість життя людини становить 150 років. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature.

  Для оцінки стану організму вчені використовують поняття біологічного віку, який часто не збігається із хронологічним. Щоб визначити біологічний вік, виділяють спеціальні біомаркери – предиктори старіння.

  Автори дослідження розробили новий метод визначення біологічного віку за аналізом крові і запропонували використовувати для оцінки біологічного старіння універсальний комплексний показник DOSI (dynamic organism state indicator – індикатор динамічного стану організму).

  Аналіз даних поздовжніх аналізів крові людини з Національного дослідження здоров’я і харчування США і Біобанку Великої Британії показав, що коливання DOSI пов’язані з такими змінними, як вік, наявність захворювань і спосіб життя.

  Крім цього, DOSI збільшується з віком пропорційно часу відновлення після хвороб, тобто служить показником фізіологічної стійкості організму.

  Виходячи з цього, вчені отримали розрахунковим шляхом максимально можливу тривалість життя в районі від 120 до 150 років, де стійкість наближається до нуля.

  Дослідники підкреслили, що розроблений ними метод вперше дає можливість оцінити теоретично можливу тривалість життя для кожної конкретної людини, на відміну від інших методів, що визначають тільки біологічний вік.


  • не пропусти

  • магазин